Statystyki

Licznik odwiedzin: 41123
Online: 1
Twój adres IP: 18.232.188.251

Archiwum 2013 r.

L.p. P r z e d m i o t p r z e t a r g u Termin składania ofert Status
1 Ogłoszenie o wynajem pomieszczenia stolarni z wyposażeniem
2 Ogłoszenie o wynajem pomieszczenia magazynowego
3 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku 15.01.2013 Rozstrzygnięty
4 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów instalacji sanitarnych w budynkach zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole 22.01.2013 Rozstrzygnięty
5 Zapytanie ofertowe na dostawę stolarki drzwiowej wewnętrznej do lokalu mieszkalnego 23.01.2013 Rozstrzygnięty
6 Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dachów budynków będących w zarządzie KTBS Sp. z o.o. w Kole 29.01.2013 Unieważniony
7 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu lokalu w budynku mieszkalnym w Kole przy ul. Toruńskiej 57Przedmiar robót 04.02.2013 Rozstrzygnięty
8 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu w budynku mieszkalnym w Kole przy ul. Orzeszkowej 1 12.02.2013 Rozstrzygnięty
9 Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki części budynku uległej katastrofie oraz remontu i dostosowania pozostałej części budynku zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej 8a w Kole do samodzielnego funkcjonowania. 18.02.2013 Unieważniony
10 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w mieszkaniach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole 28.02.2013 Rozstrzygnięty
11 Zapytanie ofertowe na wybudowanie piecy kaflowych 01.03.2013 Rozstrzygnięty
12 Wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kole przy ul. Stary Rynek 19 26.04.2013 Rozstrzygnięty
13 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w budynku przy ul. Toruńskiej 103 30.04.2013 Rozstrzygnięty
14 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu stanu technicznego pięcioletniego budynków będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole 15.05.2013 Rozstrzygnięty
15 Przetarg na wykonanie robót rozbiórkowych części budynku przy ul. Toruńskiej 8A w Kole wraz z wykonaniem zamurowań, wzmocnienia, ociepleniem i otynkowaniem ściany rozgraniczającej budynek 15.05.2013 Anulowany
16 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole 28.05.2013 Anulowany
17 .Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole 28.05.2013 Rozstrzygnięty
18 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu stanu technicznego pięcioletniego budynków będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole 14.06.2013 Rozstrzygnięty
19 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Garncarskiej 20/22 w Kole 14.06.2013 Unieważniony
20 Przetarg na wykonanie robót rozbiórkowych części budynku przy ul. Toruńska 8a w Kole wraz z wykonaniem zamurowań, wzmocnienia, ociepleniem i otynkowaniem ściany rozgraniczającej budynek 10.07.2013 Rozstrzygnięty
21 Zapytanie ofertowe na rozbiórkę i wykonanie schodów zewnętrznych z kostki brukowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 20 stycznia 20 31.07.2013 Unieważniony
22 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu lokalu w budynku mieszkalnym w Kole przy ul. Wschodniej 3Przedmiar robót 31.07.2013 Rozstrzygnięty
23 Ogłoszenie na przetarg ustny – nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Kole, w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Toruńskiej 8. 09.08.2013 Unieważniony
24 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu lokalu w budynku mieszkalnym w Kole przy ul. Toruńskiej 103/61. Przedmiar robót 19.08.2013 Rozstrzygnięty
25 .Ogłoszenie na przetarg ustny – nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Kole, w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Toruńskiej 8 20.08.2013 Unieważniony
26 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu lokalu w budynku mieszkalnym w Kole przy ul. Stary Rynek 19/4

 1. Przedmiar robót
02.09.2013 Unieważniony
27 Zapytanie ofertowe na montaż wodomierzy mieszkaniowych w budynku mieszkalnym położonym w Kole przy ul. Zawadzkiego 24 02.09.2013 Unieważniony
28 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach Gminy Miejskiej Koło, polegających na przebudowie 6 piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych. 02.09.2013 Rozstrzygnięty
29 Zapytanie ofertowe na budowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Garncarskiej 20/22

 1. Przedmiar robót
 2. Projekt techniczny
02.09.2013 Unieważniony
30 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu lokalu w budynku mieszkalnym w Kole przy ul. Stary Rynek 19/4

 1. Przedmiar robót
13.09.2013 Rozstrzygnięty
31 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kole przy ul. Ceramicznej 2

 1. Przedmiar robót
13.09.2013 Unieważniony
32 Ogłoszenie na przetarg ustny – nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Kole, w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Toruńskiej 8. 17.09.2013 Nierozstrzygnięty
33 Ogłoszenie o przetargu ma wymianę pokrycia dachowego oraz termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole

25.09.2013 Unieważniony
34 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu komina w budynku mieszkalnym położonym w Kole przy ul. Grodzka 11

 1. Przedmiar robót
27.09.2013 Unieważniony
35 Ogłoszenie o przetargu na wymianę pokrycia dachowego oraz termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole

 1. Projekt umowy
 2. Przedmiar robót
 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 4. Opis robót związanych z wykonaniem zadania
23.10.2013
36 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkalnych Gminy Miejskiej Koło zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 18.10.2013 Unieważniony
37 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Toruńska 69 zarządzanym przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 18.10.2013 Rozstrzygnięty
38 Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Starowarszawska 2 w Kole

 1. Przedmiar robót
25.10.2013 Rozstrzygnięty
39 Ogłoszenie o przetargu ofertowo – negocjacyjnym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Kole w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Toruńskiej 8 21.10.2013 Unieważniony
40 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkalnych Gminy Miejskiej Koło zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 23.10.2013 Rozstrzygnięty
41 Ogłoszenie o przetargu ofertowo-negocjacyjnym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Kole w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Toruńskiej 8 28.10.2013 Unieważniony
42 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wkładów kominowych do kominów w budynkach będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa budownictwa Społecznego w Kole 30.10.2013 Rozstrzygnięty
43 Zapytanie ofertowe na przycinkę, uprzątnięcie konarów i gałęzi drzew rosnących na nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w Kole zarządzanym przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 31.10.2013 Unieważniony
44 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej w Kole zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 08.11.2013 Unieważniony
45 Ogłoszenie o przetargu ofertowo-negocjacyjnym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Kole w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Toruńskiej 8 22.11.2013
46 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkalnych Gminy Miejskiej Koło zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 27.11.2013 Rozstrzygnięty
47 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach, znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 27.11.2013 Rozstrzygnięty
48 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki drzwiowej wewnętrznej do lokali mieszkalnych i zewnętrznej do budynków zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 27.11.2013 Rozstrzygnięty
49 Zapytanie ofertowe na montaż wodomierzy mieszkaniowych w budynku mieszkalnym – wielorodzinnym położonym w Kole przy ul. Zawadzkiego 24 29.11.2013 Unieważniony
50 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu łazienki w lokalu mieszkalnym położonym w Kole przy ul. Żeromskiego 82/3

 1. Przedmiar robót
13.12.2013 Rozstrzygnięty
51 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kole przy ul. Asnyka 21 - -