Statystyki

Licznik odwiedzin: 36682
Online: 0
Twój adres IP: 34.229.76.193

Przetarg 13

Włocławska 3

Znak sprawy : 1193/2012

Koło 20.02.2012r.

OGŁOSZENIE

o przetargu ofertowo-negocjacyjnym na:

 

Remont dachu i elewacji  budynku mieszkalnego przy ul. Włocławska 3 w Kole.

 

  1. 1.      Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Włocławska 3w Kole w imieniu i na rzecz której działa
Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.
ul. Asnyka 21
62-600 Koło woj. wielkopolskie
tel. 063 27 20 846, fax. 63 27 22 807

 

  1. 2.       Opis przedmiotu zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest :

docieplenie budynku mieszkalnego 

Ww. zakres prac należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w kosztorysie -  do pobrania na www.ktbs-kolo.pl

  1. Miejsce wykonania robót budowlanych :

Koło ul. Włocławska 3

  1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż   60 m-cy.

 

  1. 3.      Termin wykonania zamówienia :

do dnia        31.06.2012 r.

 

  1. 4.      Oferty wariantowe, częściowe:


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

  1. 5.      Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: p. Tomasz Kaźmierczak

tel. (63) 27020846, fax (63) 63 27 22 807

godziny pracy Spółki: od 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

  1. 6.      Miejsce i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w terminie do dnia  14.03.2012r. do godz. 13:45 w siedzibie Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole., ul. Asnyka 21

Koperta powinna być oznakowana :

Oferta przetargowa na : Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Włocławskiej 3 w Kole.

Nie otwierać przed dniem 14.03.2012r. godz.14:00.

 

  1. 7.      Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu  14.03.2012r. o godz. 14:00 w siedzibie Kolskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole. ul. Asnyka 21

 

KOSZTORYS   NAKŁADCZY