Statystyki

Licznik odwiedzin: 36682
Online: 1
Twój adres IP: 34.229.76.193

Zawadzkiego 26

Znak sprawy : 1889/2012

Koło 29.03.2012r.

OGŁOSZENIE

o przetargu ofertowo-negocjacyjnym na:

 

Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 26 w Kole.

 

1.       Zamawiający :
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zawadzkiego 26 w Kole w imieniu i na rzecz której działa
Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.
ul. Asnyka 21
62-600 Koło woj. wielkopolskie
tel. 063 27 20 846, fax. 63 27 22 807

 

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest :

remont dachu polegający na wymianie  pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na blacho -dachówkę

Ww. zakres prac należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w kosztorysie -  do pobrania na www.ktbs-kolo.pl

 

2.2. Miejsce wykonania robót budowlanych :

Koło ul. Zawadzkiego 26

2.3 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż   60 m-cy.

 

3.       Termin wykonania zamówienia :
do dnia 31.08.2012r.

4.       Oferty wariantowe, częściowe:


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

 

5.       Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest p. Agnieszka Banasiak

tel. (63)27020846, fax (63)63 27 22 807

godziny pracy Spółki: od 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

 

6.       Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w terminie do dnia  19.04.2012r. do godz. 11:45 w siedzibie Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole., ul. Asnyka 21

Koperta powinna być oznakowana :
Oferta przetargowa na : Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 26 w Kole.
Nie otwierać przed dniem 19.04.2012r. godz.12:00.

 

7.       Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu  19.04.2012r. o godz. 12:00 w siedzibie Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.
ul. Asnyka 21

KOSZTORYS NAKŁADCZY